Partnerzy

Aviva_LogoGrupa Aviva w Polsce (dawniej Commercial Union) działa od 1992 roku. Obecnie obejmuje sześć spółek i jest jedną z największych instytucji finansowych w naszym kraju. Grupa Aviva w Polsce obsługuje 3,5 miliona klientów i zarządza aktywami o wartości ponad 60 miliardów zł. Kluczowym obszarem działalności grupy są indywidualne ubezpieczenia na życie i długoterminowe inwestycje.

compensaCompensa TU S.A. Vienna Insurance Group oraz Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group to firmy oferujące szeroki wachlarz ubezpieczeń. Spółki są częścią międzynarodowej Vienna Insurance Group – wiodącego austriackiego koncernu ubezpieczeniowego w Europie Środkowej i Wschodniej.

inter_polskaNiemiecki koncern ubezpieczeniowy INTER powstał w 1926 roku, oferuje ubezpieczenia zdrowotne oraz specjalistyczne programy ubezpieczeniowe. W Polsce INTER jest głównym akcjonariuszem, założonego w 1991 roku, Towarzystwa Ubezpieczeń INTER Polska S.A.

wartaTowarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. powstało w 1920 r. Jest jedną z największych i najstarszych firm ubezpieczeniowych w Polsce. Akcjonariuszem TUiR WARTA jest belgijska Grupa KBC. Od prawie 90 lat Towarzystwo dyktuje standardy na polskim rynku ubezpieczeń. Ambicją WARTY jest zdobycie pozycji lidera pod względem jakości obsługi, nowoczesności produktów i innowacyjności.

ergohestiaSopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA – drugi pod względem wysokości zebranej składki ubezpieczeniowej brutto ubezpieczyciel majątkowy w Polsce. Jego dystans do numeru 1. systematycznie się zmniejsza. Ergo Hestia jest zarazem największą firmą ubezpieczeniową spośród powstałych w warunkach gospodarki wolnorynkowej w Polsce, czyli po 1989 roku. Swoją pierwszą polisę wystawiła w 1991 roku.

124850_1259277241001_nGenerali - jest jedną z trzech największych grup ubezpieczeniowych w Europie, ze składką przypisaną brutto ponad 68 mld EUR w 2008 r. Zajmuje 47. pozycję w międzynarodowym rankingu największych światowych firm, tzw. Fortune 500. Prowadzi działalność w ponad 60 krajach świata.

hdiHDI Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. powstała 30 listopada 2006 w wyniku połączenia dwóch spółek HDI Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., jako spółki przejmującej i HDI SAMOPOMOC TU S.A., jako spółki przejmowanej. Właścicielem 100% akcji skonsolidowanej Spółki jest HDI-Gerling International Holding AG z siedzibą w Hanowerze (Niemcy).

PZU1Grupa Kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce a także Europie Środkowowschodniej. Tradycje PZU sięgają 1803 roku, kiedy powstało pierwsze na ziemiach polskich towarzystwo ubezpieczeniowe. Jako spadkobierca ponad 200-letniej tradycji PZU od wielu lat zapewnia kompleksową ochronę ubezpieczeniową we wszystkich najważniejszych dziedzinach życia prywatnego, publicznego i gospodarczego.

pzmPolski Związek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group rozpoczęło działalność na polskim rynku w grudniu 1999 roku. Głównym akcjonariuszem towarzystwa była Grupa PZM. Początkowo towarzystwo prowadziło działalność poprzez centralę kierując swoją ofertę do klientów strategicznych Grupy PZM.

logo-inter-riskInterrisk - Spółka otrzymała pozwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w 1993 roku, jako Szkolne Towarzystwo Ubezpieczeniowe STU SA. Pierwsze polisy wystawiła rok późnej. W 1997 roku znaczącym akcjonariuszem Spółki został amerykański inwestor: CIGNA Insurance Company. Dzięki temu oraz konsekwentnej realizacji strategii już w 1998 roku Spółka wypracowała zysk bilansowy, który osiągała również we wszystkich kolejnych latach działalności.

logo_Signal_Iduna_2009SIGNAL IDUNA jest jedną z największych instytucji finansowo - ubezpieczeniowych na rynku niemieckim, oferującą swoje usługi klientom prywatnym i korporacyjnym. Podstawową działalnością Grupy jest budowanie i sprzedaż ochrony ubezpieczeniowej, a także usługi bankowe i zarządzanie majątkiem.